കൊച്ചി മെട്രോപൊളിറ്റൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി
മുന്നേ നടക്കുന്നവരാകൂ

സമൂഹ കേന്ദ്രീകൃത ഡിജിറ്റൽ വാണിജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള പാത സൃഷ്ടിക്കുക

Openkochi – മലയാളം backup

ഓപ്പൺ കൊച്ചി ആശയത്തിന്റെ തുടക്കം

നാമെല്ലാവരും കൂടെ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത്

ഒരു താത്കാലിക വിരാമം, പക്ഷെ ഒരു പുതിയ ചിന്തയെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചു

2020ലെ വേനൽക്കാലത്ത്, ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലെന്നപോലെ, COVID കാരണം കേരളത്തിലെ പൊതുഗതാഗതം നിർത്തിവെയ്‌ക്കേണ്ടി വന്നു. പുതിയ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലെ പൊതുഗതാഗതത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനും പുനർ‌ചിന്തനം നടത്താനുമുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയായിരുന്നു ആ വിരാമം. വിവിധ ശ്രേണിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായതും തടസ്സമില്ലാതെ സേവനസജ്ജമായതുമായ പൊതുഗതാഗതസംവിധാനം, സമൂഹത്തിന്റെ ശക്തമായ ബോധവും ശക്തമായ പ്രാദേശിക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉത്തേജകമാണ്.

Beckn പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഓപ്പൺ മൊബിലിറ്റി നെറ്റ്‌വർക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കുന്നു

പൊതു-സ്വകാര്യ ഗതാഗതത്തിന്റെ ഒന്നിലധികം രീതികൾ സമന്വയിപ്പിക്കാനുള്ള വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശ്യം കേരള സർക്കാർ, കേരള മെട്രോപൊളിറ്റൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി ബില്ലിലൂടെ സ്ഥാപിച്ചു. ഒരു ഡിജിറ്റൽ സേവനമായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള തടസ്സമില്ലാത്ത മൾട്ടിമോഡൽ മൊബിലിറ്റി അതിന്റെ പൗരന്മാർക്ക് നൽകുക എന്നതാണ് പ്രസ്തുതദൗത്യം. ഓപ്പൺ നെറ്റ്‌വർക്ക് ആശയം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന്, കൊച്ചി മെട്രോപൊളിറ്റൻ ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് അതോറിറ്റി Beckn പ്രോട്ടോക്കോൾ എന്ന പേരിൽ ഒരു Open Specifications സ്വീകരിച്ചു

സമൂഹത്തിനാൽ, സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി

ഈ ദൗത്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നഗരബോധത്തെയും അനുബന്ധ സ്ഥാവര-ജംഗമ വസ്തുക്കളെയും ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ നഗരങ്ങളെ ഭാവിയിലേക്ക് സജ്ജമാക്കാൻ സാധിക്കും തയ്യാറാക്കും. കൊച്ചി നഗരം പൈലറ്റിനായി ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

യാത്രി ആപ്പ്

യാത്ര ഇതുവരെ

Beckn പ്രോട്ടോക്കോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം പൊതു സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ സ്വീകരികാനായി പ്രധാന നെറ്റ്‌വർക്ക് പങ്കാളികളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത,

ഈ ദൗത്യം ആരംഭിക്കുന്നതിന്, രണ്ട് പ്രധാന പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നേതൃത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഒന്ന്, സാങ്കേതിക -വൈദഗ്ധ്യമുള്ള മൊബിലിറ്റി സേവന ദാതാക്കൾ സേവന ദാതാക്കളെക്കുറിച്ച് സ്വയം ബോധവാന്മാരാകാനും അവരെ വെവ്വേറെ സമീപിക്കാനും വേണ്ടി യാത്രികർക്ക് ആവശ്യമായ സ്റ്റാൻഡ്-എലോൺ സിസ്റ്റങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു യഥാർത്ഥ സംയോജിത, വിവിധ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തടസ്സമില്ലാത്ത യാത്ര എന്ന ആശയം ജീവസുറ്റതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഏകീകൃതമോ സംയോജനമോ ഇല്ല

ഈ പ്രശ്‌നത്തിനുള്ള പരിഹാരം പരസ്പരപ്രവർത്തനക്ഷമത വികസിപ്പിക്കുന്നതിലാണ്. വിവിധ മൊബിലിറ്റി സേവന ദാതാക്കളും, പൊതു, സ്വകാര്യ ഗതാഗത ഏജൻസികളും, പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട്, മൈക്രോ മൊബിലിറ്റി, ചലനക്ഷമത നല്‍കുന്ന മറ്റ് സേവന ദാതാക്കൾ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര പ്രവർത്തനക്ഷമതയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അത്തരമൊരു ഓപ്പൺ മൊബിലിറ്റി നെറ്റ്‌വർക്കിൽ ഇന്റർഓപ്പറബിലിറ്റി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിന്, Beckn പ്രോട്ടോക്കോൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പ്രധാന നെറ്റ്‌വർക്ക് പങ്കാളികളിൽ നിന്ന് പ്രതിബദ്ധത ആവശ്യമാണ്.

രണ്ട്, നിലവിൽ ടെക്നോളജി ബാക്കെൻഡില്ലാത്ത കുറച്ച് മൊബിലിറ്റി സേവന ദാതാക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനുള്ള പരിഹാരമായി ഈ മൊബിലിറ്റി സേവന ദാതാക്കളെ ഇന്ററോപ്പറബിൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന, ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സന്നദ്ധസാങ്കേതികവികസന പങ്കാളികളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്.

ഇതിനിടയിൽ, കൊച്ചി ഓപ്പൺ മൊബിലിറ്റി നെറ്റ്‌വർക്ക് ആരംഭിക്കാൻ ടാക്‌സി അസോസിയേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള ആവശ്യം വർദ്ധിച്ചു. ഇത് തീർച്ചയായും മറ്റ് നിരവധി സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർക്ക് ചുവടുവെക്കാൻ ഒരു പ്രധാന പ്രേരക ഘടകമായി വർത്തിച്ചു. ടെക്നോളജി കമ്പനിയായ ജസ്പേ, കെ‌എം‌ടി‌എയുമായി ഒരുമിച്ച് ചേരാനും ഈ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാനും ആരംഭിച്ചു. മാസങ്ങൾക്കുശേഷം, യാത്രി എന്ന് വിളിക്കുന്ന യാത്രികർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ആശയപരമാക്കുകയും അപ്ലിക്കേഷന്റെ ആൽഫ പതിപ്പ് സമാരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. 2020 ഒക്ടോബറിൽ, കൊച്ചി ഓപ്പൺ മൊബിലിറ്റി നെറ്റ്‌വർക്കിന്റെ പൈലറ്റിന് യാത്രി ആപ്പ് വഴി നേരത്തെ തന്നെ സഹകരിച്ച അൻപതിൽ കൂടുതൽ ഡ്രൈവർമാർ പങ്കെടുത്തു

കൊച്ചി ഓപ്പൺ മൊബിലിറ്റി നെറ്റ്‌വർക്ക് ആരംഭിക്കാൻ ടാക്‌സി സേവന ദാതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള ആവശ്യം വർദ്ധിച്ചു

പ്രാരംഭം

കൊച്ചി സമൂഹം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത്

പൈലറ്റ് സവാരികൾ എന്തൊക്കെയാണ് വിടവുകൾ എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി. ഡ്രൈവർമാർക്കുള്ള പരിധിയില്ലാത്ത അവസരങ്ങളിലേക്ക് ഡിജിറ്റൽ വിൻഡോ ആയി മാറുന്നതിന് അപ്ലിക്കേഷന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് ഡ്രൈവർമാരിൽ നിന്നുള്ള ഓൺ-ദി-ഗ്രൗണ്ട് ഫീഡ്‌ബാക്ക് ലഭിച്ചു. 2021 മാർച്ചോടെ, യാത്രി റൈഡർ (ഉപഭോക്തൃ അഭിമുഖം) ആപ്പിന്റെയും യാത്രി പാർട്ണർ (ഡ്രൈവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന) ആപ്പിന്റെയും ബീറ്റ പതിപ്പ് തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞു. 5 പ്രമുഖ ഡ്രൈവർ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലായി ഏകദേശം 1000 ഡ്രൈവർമാർ ഈ സംരംഭത്തിൽ ചേർന്നു. 2020 വേനൽക്കാലത്ത് വിഭാവനം ചെയ്ത സമ്പൂർണ്ണ ഇന്ററോപ്പറബിൾ സിസ്റ്റം ഓൺ-ഫീൽഡ് പരിശോധന നടത്താൻ സജ്ജമായിരുന്നു.

ഈ സമയം, കൊച്ചിയിലെ പൗരന്മാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സേവനത്തിന് ഒരു സജീവത നൽകാനും അവരുടെ ഫീഡ്‌ബാക്ക് നൽകാനും അഭ്യർത്ഥിച്ചു . ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ, പൗരന്മാരിൽ നിന്നും ഡ്രൈവർ അസോസിയേഷനുകളിൽ നിന്നും പൊതു, സ്വകാര്യ പങ്കാളികളിൽ നിന്നുമുള്ള നല്ല സ്വീകരണം ലഭിച്ചു. അത് ഡിജിറ്റൽ കേന്ദ്രിത മൾട്ടി-മോഡൽ ഗതാഗതം ഒരു നഗരത്തിന് അതിന്റെ പൗരന്മാർക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ മൂല്യമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന അനുമാനത്തെ വീണ്ടും സാധൂകരിച്ചു

അടുത്ത ചുവടുകൾ

മുന്നോട്ടുള്ള വഴി

സാങ്കേതികവിദ്യ, കമ്മ്യൂണിറ്റി, മാർക്കറ്റിംഗ് ട്രാക്കുകൾ എന്നിവയിലുടനീളമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കർശനമായ പരിശോധനയിലൂടെ ഈ ആശയം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് സാധൂകരിക്കാൻ 2021 മെയ് ആയപ്പോഴേക്കും സാധിച്ചു

ഈ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന ബലത്തോടെ, ഇപ്പോൾ മുതൽ ഏതാനും ആഴ്‌ചകൾക്കുള്ളിൽ, കൊച്ചിയിലെ പൗരന്മാർക്കും പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങൾക്കുമുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ സേവനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പരസ്പരപ്രവർത്തനക്ഷമതയുള്ള ശൃംഖല എന്ന ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് . നീതിനിഷ്ഠവും മൂല്യാധിഷ്ഠിതവുമായ പൊതുസേവനം ആവശ്യാനുസരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഇത് വഴിയൊരുക്കും .

ഈ യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ, പൗരന്മാരുടെയും നേതാക്കളുടെയും സംഘടനകളുടെയും കൂട്ടായ ഇച്ഛാശക്തിയോടെ, ഈ മാന്യമായ ദൗത്യം ജീവസുറ്റതാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്

“കൊച്ചി ഓപ്പൺ മൊബിലിറ്റി നെറ്റ്‌വർക്കിന്റെ സമാരംഭം ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നത് അതിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ Open & Inclusive മൊബിലിറ്റി ശൃംഖലയാണിത്. കേരളം അതിനെ അഭിമാനത്തോടെ നയിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം ഇരട്ടിയാണ്: വിലയേറിയ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സേവനം നൽകുക ഞങ്ങളുടെ പൗരന്മാരും ഞങ്ങളുടെ മൊബിലിറ്റി സേവന ദാതാക്കൾക്ക് സ്വയം ഉപജീവനമാർഗ്ഗവും ഉപജീവനമാർഗ്ഗവും നൽകുന്നു. ഇത് ന്യായമാണ്, ഇത് സുതാര്യമാണ്, ഇത് ഡിജിറ്റൽ ആണ്, ഇത് ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കാണ് ”

ജാഫർ മാലിക് ഐ എ എസ്, സി ഇ ഒ, കൊച്ചി മെട്രോപൊളിറ്റൻ ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് അതോറിട്ടി

“കൊച്ചിയിലെ എല്ലാ ഗതാഗത സംവിധാങ്ങളെയും ഏകോപിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് കൊച്ചി എം.ടി.എ.യുടെ പ്രഥമ ലക്‌ഷ്യം. അതിനായാണ് വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊച്ചിൻ ഓപ്പൺ മൊബിലിറ്റി നെറ്റ്‌വർക്ക് ആരംഭിക്കുന്നത്.ഇതിലൂടെ യാത്രികനെ അനുസ്യൂതയാത്ര വിരൽത്തുമ്പിലെത്തിക്കുവാൻ കഴിയും .മാത്രമല്ല എല്ലാ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളും ഒറ്റ സംവിധാനത്തിന്റെ കീഴിൽ യാത്രികന്റെ ആവശ്യാനുസരണം ക്രമീകരിക്കുവാനും കഴിയും. ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിന്റെ എളിയ തുടക്കം ആയി ഇത് മാറും.സുഗമമായ യാത്ര സുരക്ഷിതമായ യാത്ര എന്നിവക്കായി എല്ലാവര് കെ.എം.ടി.എ യുടെ ഒപ്പം ചേരുക.”

-ഷാജി മാധവൻ, സ്‌പെഷ്യൽ ഓഫീസർ കെ.എം.ടി.എ

“ഗതാഗതമാണ് വികസനത്തിന്റെ അടിത്തറ. അത് ഒരു സേവന മേഖലയുമാണ്. വിവിധ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ പരസ്പരപൂരകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നിലവിലെ ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകൂ. വ്യോമഗതാഗതം, ട്രെയിൻ,മെട്രോ,ബസ്,ബോട്ട്,ടാക്സി, ഓട്ടോ ഇതെല്ലം ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ കൈകോർത്തുനിന്നു വാഹങ്ങളുടെ അമിതമായ ചലനത്തിനപ്പുറം ജനങ്ങളുടെ ഗതാഗതം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സംരംഭമാണ് കൊച്ചിൻ ഓപ്പൺ മൊബിലിറ്റി നെറ്റ്‌വർക്ക്. ഇവിടെ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ പരസ്പരം മത്സരിക്കുകയല്ല എല്ലാവരും പരസ്പരം വളരാൻ സഹായിക്കുകയാണ്. ഇതിലൂടെ പൊതു ഗതാഗത ശാക്തീകരണം മാത്രമല്ല കൊച്ചിയിലെ ജനങ്ങളുടെ സാമാന്യ ജീവിതത്തിനാകെ ഒരു ഉണർവ് ലഭിക്കും എന്ന് തീർച്ച. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സമഗ്ര നിയമ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട കെ.എം.ടി.എ ആണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്”

– ആദർശ് കുമാർ, നോഡൽ ഓഫീസർ കെ.എം.ടി.എ.

“സ്വയം തൊഴിൽ മേഖലയിൽ തൊഴിലാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടന്നുവരുന്ന ഒരു വ്യവസായ മേഖലയാണ് ബസ് ഓട്ടോറിക്ഷ ടാക്സി മേഖല അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂഷണം അനുഭവിക്കുന്നത് ടാക്സി മേഖലയാണ് ഈ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി നിരന്തരം തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ ഇടപെടൽ മൂലം സർക്കാർതലത്തിൽ കൊച്ചി മെട്രോയുമായി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ് ആണ് കൊച്ചിൻ ഓപ്പൺ മൊബിലിറ്റി നെറ്റ്‌വർക്ക് ഇതിൽ അംഗങ്ങൾ ആകുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർന്നതാകും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതിനാൽ എല്ലാ തൊഴിലാളികളുടെയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളുന്നു”

ഹരിലാൽ കെ ജെ എറണാകുളം ജില്ലാ കാര് ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയൻ, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സി ഐ ടി യു എറണാകുളം ജില്ലാ

“കെ എം ടി എ യുടെ നേതൃത്ത്വത്തിൻ കൊച്ചിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന കൊച്ചിൻ ഓപ്പൺ മൊബിലിറ്റി നെറ്റ് വർക്ക് എന്ന സംരംഭത്തിന് KTD0 യുടെ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും അർപ്പിക്കുന്നു. വിവിധ ഗതാഗത സമ്പ്രദായങ്ങളെ ഒരു ചരടിൽ കോർത്തിണക്കി പൊതു സമൂഹത്തിനും ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഗുണം സിദ്ധിയ്ക്കുന്ന ഈ സംരംഭം കൊച്ചിയിൽ നിന്നും വളർന്ന് ഒരു വൻവൃക്ഷമായി തീരട്ടെ എന്നാശംസിക്കുന്നു”

– സുജിത് സോമൻ, കേരള ടാക്സി ഡ്രൈവർ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലർ

“ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി തന്നെ പൊതു ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെ എല്ലാം ഒരു കുടകീഴിൽ അണിനിരത്തി കൊണ്ട് കൊച്ചി മെട്രോ പൊളിറ്റിൻ ട്രാൻസ്‌പോർട് അതോറിട്ടി മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്ന ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ് ഫോം ഒരേ പ്പോലെ ഈ മേഖലയിൽ ജോലിയെടുക്കുന്ന ഓട്ടോ, ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ് നും അതെ പ്പോലെ പൊതു ജനങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്രദമായി തീരുന്ന ഒരു സംവിധാനം ആയിരിക്കും”

– ഷിയാസ് സി എ, ഡ്രൈവേഴ്‌സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി (ഡിസിഎസ്) ട്രഷറർ

“ഗതാഗതമാണ് വികസനത്തിന്റെ അടിത്തറ. അത് ഒരു സേവന മേഖലയുമാണ്. വിവിധ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ പരസ്പരപൂരകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നിലവിലെ ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകൂ. വ്യോമഗതാഗതം, ട്രെയിൻ,മെട്രോ,ബസ്,ബോട്ട്,ടാക്സി, ഓട്ടോ ഇതെല്ലം ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ കൈകോർത്തുനിന്നു വാഹങ്ങളുടെ അമിതമായ ചലനത്തിനപ്പുറം ജനങ്ങളുടെ ഗതാഗതം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സംരംഭമാണ് കൊച്ചിൻ ഓപ്പൺ മൊബിലിറ്റി നെറ്റ്‌വർക്ക്. ഇവിടെ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ പരസ്പരം മത്സരിക്കുകയല്ല എല്ലാവരും പരസ്പരം വളരാൻ സഹായിക്കുകയാണ്. ഇതിലൂടെ പൊതു ഗതാഗത ശാക്തീകരണം മാത്രമല്ല കൊച്ചിയിലെ ജനങ്ങളുടെ സാമാന്യ ജീവിതത്തിനാകെ ഒരു ഉണർവ് ലഭിക്കും എന്ന് തീർച്ച. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സമഗ്ര നിയമ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട കെ.എം.ടി.എ ആണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്”

– മനോജ്കുമാർ കുന്നത്ത്, സെക്രട്ടറി, കോട്ട ഓൺലൈൻ ടാക്സി അസോസിയേഷൻ ( കോട്ട )

“ടാക്സി, ഓട്ടോ, മെട്രോ ട്രെയിൻ, ബസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പൊതു ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന KOMN പൊതു സമൂഹത്തിനു അങ്ങേയറ്റം സഹായകമായിരിക്കും. അസംഘടിത മേഖലയിലെ ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്‌സിന് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ നെറ്റ് വർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും. കോർപറേറ്റ് ചൂഷണത്തിൽ നിന്നും മോചനം കിട്ടും എന്നും കരുതുന്നു”

– ഷാജോ ജോസ് സി, യെല്ലോ ക്യാബ് ഡ്രൈവർസ് സൊസൈറ്റി സ്ഥാപകൻ  

ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികൾ

Open Kochi Powered by KMTA
Open Kochi Powered by KMTA