കൊച്ചി മെട്രോപൊളിറ്റൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി
മുന്നേ നടക്കുന്നവരാകൂ

സമൂഹ കേന്ദ്രീകൃത ഡിജിറ്റൽ വാണിജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള പാത സൃഷ്ടിക്കുക

Journey – യാത്രയെ

ഓപ്പൺ കൊച്ചി ആശയത്തിന്റെ തുടക്കം

നാമെല്ലാവരും കൂടെ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത്

ഒരു താത്കാലിക വിരാമം, പക്ഷെ ഒരു പുതിയ ചിന്തയെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചു

2020ലെ വേനൽക്കാലത്ത്, ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലെന്നപോലെ, COVID കാരണം കേരളത്തിലെ പൊതുഗതാഗതം നിർത്തിവെയ്‌ക്കേണ്ടി വന്നു. പുതിയ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലെ പൊതുഗതാഗതത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനും പുനർ‌ചിന്തനം നടത്താനുമുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയായിരുന്നു ആ വിരാമം. വിവിധ ശ്രേണിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായതും തടസ്സമില്ലാതെ സേവനസജ്ജമായതുമായ പൊതുഗതാഗതസംവിധാനം, സമൂഹത്തിന്റെ ശക്തമായ ബോധവും ശക്തമായ പ്രാദേശിക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉത്തേജകമാണ്.

Beckn പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഓപ്പൺ മൊബിലിറ്റി നെറ്റ്‌വർക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കുന്നു

പൊതു-സ്വകാര്യ ഗതാഗതത്തിന്റെ ഒന്നിലധികം രീതികൾ സമന്വയിപ്പിക്കാനുള്ള വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശ്യം കേരള സർക്കാർ, കേരള മെട്രോപൊളിറ്റൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി ബില്ലിലൂടെ സ്ഥാപിച്ചു. ഒരു ഡിജിറ്റൽ സേവനമായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള തടസ്സമില്ലാത്ത മൾട്ടിമോഡൽ മൊബിലിറ്റി അതിന്റെ പൗരന്മാർക്ക് നൽകുക എന്നതാണ് പ്രസ്തുതദൗത്യം. ഓപ്പൺ നെറ്റ്‌വർക്ക് ആശയം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന്, കൊച്ചി മെട്രോപൊളിറ്റൻ ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് അതോറിറ്റി Beckn പ്രോട്ടോക്കോൾ എന്ന പേരിൽ ഒരു Open Specifications സ്വീകരിച്ചു

സമൂഹത്തിനാൽ, സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി

ഈ ദൗത്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നഗരബോധത്തെയും അനുബന്ധ സ്ഥാവര-ജംഗമ വസ്തുക്കളെയും ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ നഗരങ്ങളെ ഭാവിയിലേക്ക് സജ്ജമാക്കാൻ സാധിക്കും തയ്യാറാക്കും. കൊച്ചി നഗരം പൈലറ്റിനായി ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

യാത്രി ആപ്പ്

ആദ്യത്തെ നാഴികക്കല്ല്

ഈ ദൗത്യം ആരംഭിക്കുന്നതിന്, രണ്ട് പ്രധാന പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നേതൃത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഒന്ന്, സാങ്കേതിക -വൈദഗ്ധ്യമുള്ള മൊബിലിറ്റി സേവന ദാതാക്കൾ സേവന ദാതാക്കളെക്കുറിച്ച് സ്വയം ബോധവാന്മാരാകാനും അവരെ വെവ്വേറെ സമീപിക്കാനും വേണ്ടി യാത്രികർക്ക് ആവശ്യമായ സ്റ്റാൻഡ്-എലോൺ സിസ്റ്റങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു യഥാർത്ഥ സംയോജിത, വിവിധ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തടസ്സമില്ലാത്ത യാത്ര എന്ന ആശയം ജീവസുറ്റതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഏകീകൃതമോ സംയോജനമോ ഇല്ല

ഈ പ്രശ്‌നത്തിനുള്ള പരിഹാരം പരസ്പരപ്രവർത്തനക്ഷമത വികസിപ്പിക്കുന്നതിലാണ്. വിവിധ മൊബിലിറ്റി സേവന ദാതാക്കളും, പൊതു, സ്വകാര്യ ഗതാഗത ഏജൻസികളും, പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട്, മൈക്രോ മൊബിലിറ്റി, ചലനക്ഷമത നല്‍കുന്ന മറ്റ് സേവന ദാതാക്കൾ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര പ്രവർത്തനക്ഷമതയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അത്തരമൊരു ഓപ്പൺ മൊബിലിറ്റി നെറ്റ്‌വർക്കിൽ ഇന്റർഓപ്പറബിലിറ്റി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിന്, Beckn പ്രോട്ടോക്കോൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പ്രധാന നെറ്റ്‌വർക്ക് പങ്കാളികളിൽ നിന്ന് പ്രതിബദ്ധത ആവശ്യമാണ്.

രണ്ട്, നിലവിൽ ടെക്നോളജി ബാക്കെൻഡില്ലാത്ത കുറച്ച് മൊബിലിറ്റി സേവന ദാതാക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ മൊബിലിറ്റി സേവന ദാതാക്കളെ ഒരു ഇന്ററോപ്പറബിൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സന്നദ്ധ സാങ്കേതിക വികസന പങ്കാളികളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് പരിഹാരം.

ഇതിനിടയിൽ, കൊച്ചി ഓപ്പൺ മൊബിലിറ്റി നെറ്റ്‌വർക്ക് ആരംഭിക്കാൻ ടാക്‌സി അസോസിയേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള ആവശ്യം വർദ്ധിച്ചു. ഇത് തീർച്ചയായും മറ്റ് നിരവധി സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർക്ക് ചുവടുവെക്കാൻ ഒരു പ്രധാന പ്രേരക ഘടകമായി വർത്തിച്ചു. ടെക്നോളജി കമ്പനിയായ ജസ്പേ, കെ‌എം‌ടി‌എയുമായി ഒരുമിച്ച് ചേരാനും ഈ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാനും ആരംഭിച്ചു. മാസങ്ങൾക്കുശേഷം, യാത്രി എന്ന് വിളിക്കുന്ന യാത്രികർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ആശയപരമാക്കുകയും അപ്ലിക്കേഷന്റെ ആൽഫ പതിപ്പ് സമാരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. 2020 ഒക്ടോബറിൽ, കൊച്ചി ഓപ്പൺ മൊബിലിറ്റി നെറ്റ്‌വർക്കിന്റെ പൈലറ്റിന് യാത്രി ആപ്പ് വഴി നേരത്തെ തന്നെ സഹകരിച്ച അൻപതിൽ കൂടുതൽ ഡ്രൈവർമാർ പങ്കെടുത്തു

പ്രാരംഭം

കൊച്ചി സമൂഹം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത്

പൈലറ്റ് സവാരികൾ എന്തൊക്കെയാണ് വിടവുകൾ എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി. ഡ്രൈവർമാർക്കുള്ള പരിധിയില്ലാത്ത അവസരങ്ങളിലേക്ക് ഡിജിറ്റൽ വിൻഡോ ആയി മാറുന്നതിന് അപ്ലിക്കേഷന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് ഡ്രൈവർമാരിൽ നിന്നുള്ള ഓൺ-ദി-ഗ്രൗണ്ട് ഫീഡ്‌ബാക്ക് ലഭിച്ചു. 2021 മാർച്ചോടെ, യാത്രി റൈഡർ (ഉപഭോക്തൃ അഭിമുഖം) ആപ്പിന്റെയും യാത്രി പാർട്ണർ (ഡ്രൈവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന) ആപ്പിന്റെയും ബീറ്റ പതിപ്പ് തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞു. 5 പ്രമുഖ ഡ്രൈവർ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലായി ഏകദേശം 1000 ഡ്രൈവർമാർ ഈ സംരംഭത്തിൽ ചേർന്നു. 2020 വേനൽക്കാലത്ത് വിഭാവനം ചെയ്ത സമ്പൂർണ്ണ ഇന്ററോപ്പറബിൾ സിസ്റ്റം ഓൺ-ഫീൽഡ് പരിശോധന നടത്താൻ സജ്ജമായിരുന്നു.

ഈ സമയം, കൊച്ചിയിലെ പൗരന്മാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സേവനത്തിന് ഒരു സജീവത നൽകാനും അവരുടെ ഫീഡ്‌ബാക്ക് നൽകാനും അഭ്യർത്ഥിച്ചു . ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ, പൗരന്മാരിൽ നിന്നും ഡ്രൈവർ അസോസിയേഷനുകളിൽ നിന്നും പൊതു, സ്വകാര്യ പങ്കാളികളിൽ നിന്നുമുള്ള നല്ല സ്വീകരണം ലഭിച്ചു. അത് ഡിജിറ്റൽ കേന്ദ്രിത മൾട്ടി-മോഡൽ ഗതാഗതം ഒരു നഗരത്തിന് അതിന്റെ പൗരന്മാർക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ മൂല്യമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന അനുമാനത്തെ വീണ്ടും സാധൂകരിച്ചു

അടുത്ത ചുവടുകൾ

മുന്നോട്ടുള്ള വഴി

സാങ്കേതികവിദ്യ, കമ്മ്യൂണിറ്റി, മാർക്കറ്റിംഗ് ട്രാക്കുകൾ എന്നിവയിലുടനീളമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കർശനമായ പരിശോധനയിലൂടെ ഈ ആശയം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് സാധൂകരിക്കാൻ 2021 മെയ് ആയപ്പോഴേക്കും സാധിച്ചു

ഈ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ സന്നദ്ധരായ കൊച്ചിയിലെ പൗരന്മാർക്ക് 2021 ജൂലൈ 23 ന് തങ്ങൾക്കും പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങൾക്കും അവരുടെ അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ പരസ്പരമുള്ള സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ  നെറ്റ്‌വർക്കിന്റെ ദൗത്യം ആരംഭിക്കുകയാണ് 

ഈ യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ, പൗരന്മാരുടെയും നേതാക്കളുടെയും സംഘടനകളുടെയും കൂട്ടായ ഇച്ഛാശക്തിയോടെ, ഈ മാന്യമായ ദൗത്യം ജീവസുറ്റതാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്

Open Kochi Powered by KMTA
Open Kochi Powered by KMTA